Tytułowe Wieczory z Mistrzami to cykl spotkań z wyjątkowymi ludźmi! Po raz drugi organizujemy to wydarzenie w jędrzejowskim opactwie cystersów, aby pozwolić odbiorom na zetknięcie się ludźmi, którzy są w swoich dziedzinach naprawdę wybitni!

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu spotkań (08.12.2017, 22.12.2017, 05.01.2018, 19.01.2018, 02.02.2018), w czasie których wygłoszone zostaną wykłady połączone z dyskusją na nurtujące kwestie dotyczące kultury, wartości chrześcijańskich oraz teologii.

Zaproszeni prelegenci to najwybitniejsze osobistości z polskich kręgów chrześcijańskich – zarówno wybitni teolodzy jak i prominentni działacze organizujący różnorodne przedsięwzięcia i akcje chrześcijańskie.

Spotkania nie tylko czynią zadość potrzebie wspólnego spotkania ludzi, których łączą podobne zainteresowania i wartości, ale również pozwalają spotkać i usłyszeć znanych ludzi, których osobowość przemożnie wpływa na kształtowanie współczesnej kultury.

Nazwiska prelegentów zaprezentujemy w odpowiednim czasie.