Materia i Duch – historia zapisana w sztuce

Klasztor cystersów w Jędrzejowie niewątpliwie jest najważniejszym zabytkiem ziemi Jędrzejowskiej. Jego bogata historia i architektura, ulegająca różnym przekształceniom w różnych epokach sprawia, że kompleks klasztorny sam w sobie jest pomnikiem ogromnego dziedzictwa pozostawionego nam przez pokolenia cysterskich mnichów.

Niestety, nawet dla mieszkańców Jędrzejowa bogactwo architektury i sztuki ukrytej w murach cysterskiego opactwa pozostaje nieczytelna. Ze względu na fakt, że klasztor zawiera w sobie elementy niemal wszystkich historycznych stylów estetycznych od stylu romańskiego po współczesność, na kanwie opowieści o poszczególnych elementach klasztoru i epokach w których one powstawały, serdecznie zapraszamy Państwa na cykl wykładów na temat historii sztuki sakralnej i jej teologicznego (duchowego) znaczenia, oraz o historii mnichów jędrzejowskich, a raczej o historii ogromnego dziedzictwa myśli chrześcijańskiej ucieleśnionej w murach klasztornych. Szczegóły na plakacie!