Cystersi w Jędrzejowie – historia zapisana w sztuce

Klasztor cystersów w Jędrzejowie niewątpliwie jest najważniejszym zabytkiem ziemi Jędrzejowskiej. Jego bogata historia i architektura, ulegająca różnym przekształceniom w różnych epokach sprawia, że kompleks klasztorny sam w sobie jest pomnikiem ogromnego dziedzictwa pozostawionego nam przez pokolenia cysterskich mnichów.

Niestety, nawet dla mieszkańców Jędrzejowa bogactwo architektury i sztuki ukrytej w murach cysterskiego opactwa pozostaje nieczytelna. Istnieją co prawda opracowania (albumy i przewodniki), które dokonują drobiazgowej prezentacji całego kompleksu. Niestety brakuje opracowań, które mówiłyby również o wymowie każdego elementu budującego klasztor.

Ze względu na fakt, że klasztor zawiera w sobie elementy niemal wszystkich historycznych stylów estetycznych od stylu romańskiego po współczesność, na kanwie opowieści o poszczególnych elementach klasztoru i epokach w których one powstawały, możliwe jest wygłoszenie cyklu wykładów na temat historii sztuki sakralnej i jej teologicznego (duchowego) znaczenia, oraz o historii mnichów jędrzejowskich, a raczej o historii ogromnego dziedzictwa myśli chrześcijańskiej ucieleśnionej w murach klasztornych, co stanowi pierwszą część realizacji projektu (cykl wykładów na temat historii sztuki ze szczególnym podkreśleniem znaczenia poszczególnych historycznych form estetycznych).

Po zakończeniu cyklu wykładów ma zostać wydana publikacja w postaci albumu-przewodnika, który nie tylko będzie opisywał poszczególne elementy klasztoru i zawarte w nim dzieła sztuki, ale też będzie bogato wyjaśniał ich znaczenie – sztuka i architektura są przecież szczególnymi miejscami wyrażania ducha ludzkiego. Publikacja w takiej postaci będzie nie tylko przewodnikiem po klasztorze i kościele klasztornym, ale również po historii Jędrzejowa zapisanej w architekturze i sztuce.

O terminie wykładów poinformujemy w stosownym czasie.